Verslag vergadering bestuur Dorspbelang

Blijf op de hoogte van de zaken waarmee Dorpsbelang zich bezig houdt en lees het verslag van de laatste bestuursvergadering.

Notulen bestuur Dorpsbelang 21-03-2018