Viering 100 jaar Zuiderzeewet op 7 juni in Museum Nagele

In 2018 viert Nederland dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. Met deze wet wordt het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely te gaan uitvoeren.
Ook Museum Nagele besteedt het gehele jaar aandacht aan de feestelijke viering van 100 jaar Zuiderzeewet, zowel in de exposities als met enkele extra activiteiten. Op donderdag 7 juni van 19.15 uur tot 22 uur vindt zo`n extra activiteit plaats.

Programma 7 juni:

19.15 uur: Optreden ‘Le Chapel’ uit Kraggenburg
Voor de muzikale bijdrage aan de avond zorgt Le Chapel, een serieus vrijgevochten groep muzikanten.
Le Chapel is ongeveer 8 jaar geleden ontstaan, doordat enkele blazers uit Kraggenburg graag muziek wilden maken, maar niet in verenigingsverband. In de loop der tijd zijn er meer muzikanten bijgekomen en heeft Le Chapel een volwaardige bezetting. Het is de groep nog steeds gelukt om plezier bovenaan te zetten en er is nog steeds geen sprake van enige verenigingsvorm.
Ook muzikaal is de groep ‘uitgebreid’ en speelt men een breed scala van soorten muziek, afhankelijk van de gelegenheid waarvoor gespeeld wordt. De leden van Le Chapel hebben er zin in!

19.30 uur: Onthulling Waterwijzer
Met name jonge mensen en buitenlandse bezoekers beseffen niet dat ze zich in de Noordoostpolder- en in Nagele – op de zeebodem bevinden, ongeveer 4,50 m beneden NAP. Om de bezoekers inzicht te geven hoe hoog het water staat als er geen dijken zijn, is ter plekke een duidelijke aanwijzing nodig die dat hoge waterpeil symboliseert.
De gidsen van Museum Nagele gaan deze Waterwijzer op de buitenmuur van het museum gebruiken als startpunt bij het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder en Nagele.

20 uur: presentatie ‘Verdronken dorpen en de Zuiderzee’
Om 20 uur geeft drs. Yftinus T. van Popta (Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie, Maritieme Archeologie) een presentatie in Museum Nagele, getiteld ‘Verdronken dorpen en de Zuiderzee’.

Nagele was vroeger een nederzetting in de voormalige Zuiderzee. Een deel van de huidige Noordoostpolder was toen land en er werd in dat gebied gewoond in misschien wel tien nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen hadden een kapelletje, het middeleeuwse Nagele had zelfs een kerk.
Het lag aan een belangrijke vaarroute van de IJsselmonding naar Staveren. Waarschijnlijk is Nagele tijdens een zware stormvloed omstreeks 1300 in de golven verdwenen; het verdronken Nagele.
U ziet, de strijd tegen het water, ook tegen het water van de Zuiderzee, is al vele eeuwen oud!

In historische bronnen duiken plaatsnamen op zoals ‘Veenhuijzen’, ‘Marcnesse’ en ‘Nagele’, die in verband worden gebracht met deze bewoning in het noordoostelijke deel van de Zuiderzee.
Tot voor kort was het onduidelijk waar deze dorpen precies lagen, hoe de mensen in het dynamische gebied leefden en wat er is gebeurd met het landschap aan het eind van de Late Middeleeuwen.

Tijdens de lezing wordt hierop ingegaan door maritiem archeoloog Yftinus van Popta: hij presenteert nieuwe inzichten die zijn ontstaan tijdens zijn promotieonderzoek, waarin archeologische, historische, geologische en ruimtelijke gegevens zijn gecombineerd om een reconstructie te maken van de Noordoostpolder ten tijde van de Late Middeleeuwen.

Wanneer er geen grote watersnoodrampen waren geweest en als er geen dorpen zoals Nagele waren verdronken, was er geen Zuiderzeewet gekomen.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl