Voortgang Boerderijenboek

In de afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan het Boerderijenboek Nagele. Inmiddels is het meeste voorwerk gedaan, aangezien van bijna alle 168 boerderijen in en om Nagele de eerste bewoners zijn getraceerd en daar contact mee is geweest. Nu dit in kaart is gebracht, zijn ook de eerste interviewers op pad gestuurd. Zo kregen zij begin januari al één of meerdere adressen om te interviewen.

Dat het een boek is door en voor Nagelezen is overigens al te merken aan het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de totstandkoming van het boek. Zo zijn bijvoorbeeld ruim 40 Nagelezen bereid om de interviews te houden en uit te werken. Voor het maken van de foto’s van de huidige boerderijen mogen we gebruikmaken van een zevental fotografen.

Ook geschiedenis ondernemers in beeld

Overigens schetst het boerderijenboek ook de geschiedenis en de ontwikkeling van het dorp zelf. Concreet betekent dit dat in het Boerderijenboek Nagele eveneens ruimte is voor de historie van de verschillende ondernemers in Nagele. En terecht natuurlijk! Aangezien ook de ondernemers de groei van het dorp mogelijk maakten. Daarmee vormen zij een onlosmakelijk deel van de geschiedenis van ons polderdorp.