Wandel en denk mee tijdens de ‘Nageler Tocht’!

De Gemeente Noordoostpolder doet dit jaar mee met het Young Innovators programma van het College van Rijksadviseurs. De uitbreiding van Nagele is zo’n opgave waar vernieuwings- en verbeeldingskracht nodig is om recht te doen aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van dit dorp. Met dit Young Innovators programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit en transitie van de landbouw.

 Sinds de zomer zijn Young Innovators Hedwig van der Linden en Kevin Westerveld van ontwerppraktijk Dérive aan de slag met het ontwikkelen van een visie voor de uitbreiding van Nagele. De jonge architecten zijn vereerd dat zij met deze opgave in Nagele pogen voort te bouwen op het werk van “De 8” en “Opbouw”, o.m. Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld, Mien Ruys, Cornelis van Eesteren, Jaap Bakema en Lotte Stam-Beese. Een unieke opgave waarbij ze samenwerken met Rijksadviseur Wouter Veldhuis, Peter Timmer van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Arjen van den Berg van de gemeente Noordoostpolder en Bas Horsting als supervisor.

 De krapte op de woningmarkt vormt een uitgelezen kans om nieuwe denkrichtingen te verkennen, de leefbaarheid te versterken en meer draagvlak te creëren voor lokale voorzieningen. Maar hoe breid je een dorp uit dat vanaf haar ontstaan geroemd wordt om het innovatieve karakter van het ontwerp? Dan kan niet volstaan worden met een ‘reguliere verkaveling’. Een uitbreiding van Nagele is daarom gebaat bij inspiratie en ontwerpkracht van een Young Innovator.
De gemeente Noordoostpolder heeft een voorkeursrecht gevestigd op het een perceel grond ten oosten van het bestaande Nagele. Dérive ontwikkelt in een vrije opdracht een visie en strategie op de gevraagde uitbreiding. Met verbeeldingskracht, innovatieve plannen en moderne inzichten gaan ze aan de slag.

 Dérive neemt graag de ideeën van bewoners in en rondom Nagele mee, daarom organiseren zij voor bewoners en geïnteresseerden een wandel-workshop op zaterdagmiddag 26 november. De doelstelling van deze bovenal gezellig middag is het oogsten van de verschillende perspectieven op de toekomst van het dorp en het omliggende land. Verzamelen om 14:00 in Museum Nagele en vervolgens een korte wandeling en workshops op het perceel dat benoemd is voor de uitbreiding. De middag duurt tot ongeveer 16:30.

Programma 26 november

  • 13:45 – 14:00 Verzamelen in Museum Nagele
  • 14:00 – 16:00 Wandeltocht ‘Nageler Tocht’: workshop-tafels over de Toekomst van Nagele
  • 16:00 – 16:30 Afronding: delen inzichten van de middag Schokkerringweg 5 / voorzien van een drankje

 

Wilt u hierbij zijn of meer informatie ontvangen meldt u zich dan aan via het mailadres mail@derive-practice.eu