Wie luistert er naar mijn verhaal……..?

Dicky Meijer (DHM Coaching) uit Nagele nodigt belangstellenden uit voor deelname aan een gespreksgroep.

De gespreksgroep is voor mensen, die opgegroeid zijn in een gezin met een psychisch/psychiatrisch zieke of verslaafde ouder.

Opgroeien in een gezin met een psychisch zieke of verslaafde ouder kan heel zwaar zijn. Mogelijk heeft u als jong kind als vanzelfsprekend de zorg voor uw ouder op uw schouders genomen. Als volwassene kan u nog steeds hinder hebben van de onvoorspelbaarheid van uw ouder en u constant verantwoordelijk voelen. Met wie kunt u zulke ervaringen delen?

Vanuit de stichting Labyrinth in Perspectief ( een organisatie voor familie en naasten van mensen met psychische, psychiatrische problemen: www.labyrinth-in-perspectief.nl ), wordt er in Emmeloord een gespreksgroep georganiseerd voor volwassenen, die opgegroeid zijn in een gezin met een psychisch/psychiatrisch zieke of verslaafde ouder.

Deze gespreksgroep is bedoeld om ervaringen uit te wisselen. De uitwisseling kan voor steun, herkenning en opluchting zorgen. In de groep kunnen verschillende thema’s aan de orde komen: hoe het vroeger was en hoe het nu is, de zorg voor jezelf, hoe je trouw kunt zijn aan jezelf in het zorgen voor de ouder, of het niet meer kunnen zorgen voor de ouder.

De groep wordt begeleid door twee professionele én ervaringsdeskundige begeleidsters.

Praktische informatie:

De gespreksgroep bestaat uit een serie van zes bijeenkomsten met een vaste groep mensen.

Een of twee donderdagavonden per maand in 2019 en 2020 komt de gespreksgroep bij elkaar in Emmeloord, de eerste data zijn alvast:

21 november 19.30-21.30

12 december 19.30- 21.30

Deelname is gratis.

Voor verder informatie, vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Dicky Meijer, info@dhmcoaching.nl