Wijziging planning werkzaamheden Domineesweg

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt de Domineesweg niet afgesloten in het weekend van 9 tot en met 12 maart aanstaande. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een volledige afsluiting niet nodig gebleken.

nieuwe planning

Afgelopen week is na een succesvolle aanbesteding de aannemer bekend geworden. Na uitvoerig overleg met de aannemer is gebleken dat een volledige afsluiting van de Domineesweg niet noodzakelijk is om de grondwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat tijdens het weekend van 9 tot en met 12 maart, de Domineesweg niet wordt afgesloten.

Volgens de nieuwe planning worden nu van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 maart as. voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt tussen 9.00 en 15.00 uur om het verkeer in de spits niet te hinderen. Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart vindt de uitvoering plaats.

verkeershinder

Tijdens de uitvoering is een rijbaanversmalling en snelheidsbeperking van kracht ter hoogte van het werkvak. Tevens geldt dan een inhaalverbod. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het bouwverkeer veilig van en naar het werkvak te begeleiden.

vervolg

De asfalteringswerkzaamheden, van vrijdag 6 juli tot en met maandag 9 juli, zullen wel een afsluiting van de Domineesweg tot gevolg hebben. Bij slecht weer of tegenslag zal een extra afsluiting van de Domineesweg nodig zijn, in het weekend van 13 tot en met 16 juli.

Het fietspad is tijdens de werkzaamheden gewoon geopend.

werkzaamheden

Op de Domineesweg wordt een linksafvak gecreëerd ten behoeve van Domineesweg 11, het bezoekerscentrum van Windpark Noordoostpolder. Een linksafvak verhoogt de veiligheid en doorstroming op de Domineesweg.

De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2017 gestart met het verplaatsen van kabels en leidingen. In het weekend van 9 tot en met 12 maart worden grondwerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft het voorbelasten van de grond. In het weekend van 6 tot en met 9 juli wordt het linksafvak daadwerkelijk aangelegd. In de tussengelegen maanden kan een snelheidsbeperking gelden ter hoogte van het werkvak.

Voor meer informatie: Annemarie Hadders, communicatieadviseur, annemarie.hadders@flevoland.nl, 0320 265 353.